Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van de BEL Combinatie bestaat uit de colleges van B&W van de drie gemeenten. De vergaderingen van het AB zijn in principe openbaar.

Entree BEL-kantoor

Vergaderschema AB

Samenstelling en taken AB

Besluitenlijsten, agenda en vergaderstukken AB

Jaarrekeningen BEL

 

 

Uitgelicht