Vergaderschema Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van de BEL Combinatie vergadert 4 keer in 2017. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De agenda en voorstellen staan ongeveer 1 week voor de vergadering op deze website.

Mocht u een AB-vergadering willen bijwonen, dan verzoeken wij u per e-mail contact op te nemen met dhr. drs. Marc Roza, directiesecretaris: marc.roza@belcombinatie.nl
Wij houden dan een plaatsje op de publieke tribune voor u vrij en u ontvangt vooraf een digitale bundel van de agenda en vergadervoorstellen.

Uitgelicht