Samenstelling en taken Dagelijks Bestuur

Het DB wordt gevormd door Joan de Zwart-Bloch (burgemeester Blaricum), Niels Rood (wethouder Eemnes) en Tijmen Smit (wethouder Laren). Garmt Kolhorn is voorzitter van de Directieraad en secretaris van het DB.

Joan de Zwart-Bloch Niels Rood Tijmen Smit  

Afbeelding Joan de Zwart

Voorzitter en portefeuille HRM

Afbeelding Niels Rood

Lid, portefeuille communicatie en (ICT)

Afbeelding Tijmen Smit

Lid, portefeuille financiën en planning & control

 

Aan de vergaderingen van het Dagelijks en Algemeen Bestuur nemen de gemeentesecretarissen van de BEL-gemeenten als adviseur deel:

  • Meryem Kilic-Karaaslan (Blaricum)
  • Else Ruizeveld de Winter (Eemnes)
  • Garmt Kolhorn (Laren)
   

Het Dagelijks Bestuur bereidt alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) voor, draagt zorg voor uitvoering van alle AB-besluiten, stuurt en houdt toezicht op alles wat de BEL Combinatie aangaat en door de Directieraad wordt voorbereid en gerealiseerd. Ook is het DB verantwoordelijk voor de controle van op het financieel beheer en de financiële boekhouding van de BEL Combinatie. Zij bereiden de jaarlijkse kadernota/brief, de begroting, het bedrijfsvoeringsbeleid, de kwartaalrapportages en de jaarrekening en het jaarverslag van de BEL Combinatie voor, voordat deze aan het AB ter vaststelling worden aangeboden.

De vergaderingen van het DB zijn besloten. Wel worden de openbare besluiten van het DB via deze website bekend gemaakt.

   

Uitgelicht