Vergaderschema Dagelijks Bestuur 2017

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de BEL Combinatie vergadert minimaal eenmaal ter voorbereiding van een vergadering van het Algemeen Bestuur (4 keer in 2017) en meestal vaker.

De vergaderingen van het DB zijn niet openbaar, maar de openbare besluitenlijst wordt wel gepubliceerd na iedere vergadering.

Uitgelicht