De BEL werkt

Blaricum, Eemnes en Laren hebben laten zien dat zij in staat zijn om hun eigenheid in de samenwerking te behouden en dat er oog is voor de Couleur Locale van de afzonderlijke gemeenten.

Samenwerking en krachtenbundeling gaat niet ten koste van de eigenheid, maar heeft bijgedragen aan meer slagkracht bij het realiseren van de opgaven van de gemeente. Ook hebben de gemeenten een slagvaardige ambtelijke organisatie neergezet, die zakelijk en professioneel uitvoering geeft aan de gemeentelijke taken en de lokale ambities van de gemeentebesturen. Waar de omvang en de taak vraagt om een groter schaalniveau wordt actief met regionale partners samengewerkt.

Bijzonder samenwerkingsverband

De BEL-samenwerking is bijzonder om verschillende redenen. Het is uniek in Nederland dat zelfstandige gemeenten al hun ambtenaren onderbrengen binnen één gezamenlijke begroting en in één gebouw. Er is een scheiding tussen deze organisatie en de drie gemeentebesturen ingebouwd. De ambtelijke organisatie heeft daardoor de ruimte gekregen zich te ontwikkelen tot een zakelijke en professionele organisatie die op goede wijze invulling geeft aan de dienstverlening. Het gemeentebestuur heeft beter zicht op beschikbaarheid van personen en middelen, waardoor zij zich hebben ontwikkeld tot goede opdrachtgevers.

De BEL-samenwerking levert effiencyvoordelen op in de ambtelijke capaciteit en financiën. De aankoop van middelen loopt gezamenlijk en er wordt gezamenlijk beleid gemaakt. Tegelijkertijd kunnen de gemeentebesturen hun lokale accenten leggen in dat beleid. De BEL-gemeenten hebben laten zien dat zij als kleine gemeenten het vermogen hebben om de taken die zij moeten uitvoeren, goed te kunnen uitvoeren. Het BEL-model is een oplossing voor gemeenten die moeite hebben met de uitvoering van hun taken en de wens om zelfstandig te blijven. Daarmee is dit innovatieve model interessant voor andere gemeenten en overheden in en mogelijk buiten Nederland.

Beschikbare documenten:

 
 

Uitgelicht