Het model uitgelegd

Het BEL-model werkt even simpel als doeltreffend. Aan het hoofd van iedere gemeente staat de gemeenteraad. Deze controleert het College van B&W en stelt de kaders.

B&W beschikken over een kleine ambtelijke staf (gemeentesecretaris en beleidsregisseurs) die opdrachten verstrekken aan de ambtelijke organisatie. Deze laatste leveren alle producten en diensten voor de drie gemeenten. Eén BEL-ambtenaar werkt dus voor drie gemeenten.

In een overzichtelijke presentatie is uitgelegd hoe het model tot stand is gekomen en hoe het zich verder ontwikkelt.
Download de presentatie

Uitgelicht