Wat is de BEL Combinatie?

Een sterk lokaal georiënteerd bestuur, gericht op behoud en versterken van het dorpse karakter. Efficiënt en professioneel georganiseerd. Het voordeel van een kleine gemeente gecombineerd met het voordeel van een grote organisatie. Dat is de BEL Combinatie.

Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) hebben op 1 januari 2008 hun gemeentelijke organisaties samengevoegd tot één bedrijf, de BEL Combinatie. Hiermee ontstond een nieuw fenomeen in Nederland, inmiddels bekend als het BEL-model, of de BEL-samenwerking. De BEL Combinatie verzorgt de dienstverlening en de totstandkoming en uitvoering van het beleid voor de drie gemeenten. De drie zelfstandige gemeentebesturen waken ervoor dat dat blijft toegespitst op wat er in hun dorp nodig is.

Iedere gemeente heeft een eigen bestuursstaf, die bestaat uit de gemeentesecretaris, enkele beleidsregisseurs, een controller, griffie en bestuurssecretariaat. De beleidsregisseurs vormen de schakels tussen de BEL Combinatie en colleges van Blaricum, Eemnes en Laren. Hun belangrijkste taak is de politieke wensen en ambities van het gemeentebestuur te vertalen naar opdrachten aan de BEL Combinatie. Ook bewaken zij de voortgang van de lopende projecten en werkzaamheden.

Naast een eigen college van B&W heeft  iedere gemeente ook zijn eigen gemeenteraad. Deze hebben dezelfde taak als in elke andere gemeente. De volksvertegenwoordiging, het uitzetten van de beleidskaders en de controle op het gevoerde beleid blijven daarmee dicht bij huis. Invloed van inwoners op en betrokkenheid bij de directe woonomgeving zijn daarmee gewaarborgd.

Bestuur BEL Combinatie

Net als in een ’normale’ gemeente is de gemeenteraad de baas in iedere BEL-gemeente. Aan het hoofd van de BEL Combinatie staat het algemeen bestuur. Dat wordt gevormd door alle leden van de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren). Zij hebben een controlerende en toezichthoudende rol.

Uitgelicht