Vragen en antwoorden

Blaricum, Eemnes, Laren, BEL Combinatie. Wat is het en waar moet ik zijn? Bestuurlijke samenwerking overzichtelijk gemaakt.

baliemedewerker met inwoner in gesprek

Wat is de BEL Combinatie?

Waarvoor kan ik bij de BEL Combinatie terecht?

Hoe verhoudt de BEL Combinatie zich tot de gemeenten?

Werken bij de BEL Combinatie

Uniek samenwerkingsverband met ambitieuze doelstellingen. Efficiënt georganiseerd, met aandacht voor lokale belangen.

binnenkant kantoor BEL Combinatie

Werken bij de BEL Combinatie

Inkoop en aanbesteding

 

 

Ontstaan van de BEL

Experiment, noviteit, succesformule en staatkundige geschiedenis. Alles wat u wilt weten over de BEL Combinatie.

buitenkant van kantoor BEL Combinatie met kunstwerk van logo

Wat was de aanleiding?

Het BEL-model uitgelegd

De BEL werkt

Documentatie over de BEL