Documentatie over de BEL

Aan het BEL-model ligt een uitgebreide documentatie ten grondslag. Ook nu het model in de praktijk werkt, moet nog het nodige worden vastgelegd om het te verbeteren. De belangrijkste documenten zijn hier te downloaden.