Het model uitgelegd

Het BEL-model werkt even simpel als doeltreffend. Aan het hoofd van iedere gemeente staat de gemeenteraad. Deze controleert het college van B&W en stelt de kaders.

BEL-model

De colleges van B&W beschikken over een kleine ambtelijke staf (gemeentesecretaris en bestuurssecretariaat) die opdrachten verstrekken aan de ambtelijke organisatie. Deze laatste leveren alle producten en diensten voor de 3 gemeenten. Eén BEL-ambtenaar werkt dus voor 3 gemeenten.

BEL-model