Wat was de aanleiding?

De bestuurskrachtmeting in 2005 vormde een belangrijke aanleiding voor de BEL-samenwerking.

Kwetsbaarheid en identiteit in evenwicht

Uit de meting kwam naar voren dat op termijn de kleine gemeentelijke organisaties te kwetsbaar zouden worden. Ook zouden de beschikbare middelen te beperkt zijn, om in de toekomst de gemeente nog goed te kunnen besturen.

Om het dorpse karakter en de dorpsgebonden identiteit te bewaren is besloten de lokale democratische besturen te handhaven. En de ambtelijke organisatie te versterken door die samen te voegen. Op 1 januari 2008 was dit een feit. In 2011 toonde een nieuwe bestuurskrachtmeting het succes van dit model aan.