Vragen en antwoorden

Blaricum, Eemnes, Laren, BEL Combinatie. Wat is het en waar moet ik zijn? Bestuurlijke samenwerking overzichtelijk gemaakt.

baliemedewerker met inwoner in gesprek

Wat is de BEL Combinatie?

Waarvoor kan ik bij de BEL Combinatie terecht?

Hoe verhoudt de BEL Combinatie zich tot de gemeenten?