Hoe verhoudt de BEL Combinatie zich tot de gemeente?

De BEL Combinatie levert alle producten en diensten voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Iedere gemeente zorgt ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoefte.

Gemeente bepalen dienstverlening BEL

De BEL Combinatie kan dus een bepaalde dienst voor de ene gemeente wel leveren en voor de andere niet. Ook kan de uitvoering van de dienst verschillen tussen de gemeenten.

Dit is mogelijk omdat de gemeente opdrachten geeft aan de BEL Combinatie. Dat kunnen dienstverleningsovereenkomsten zijn voor regulier werk en specifieke opdrachten voor bijvoorbeeld projecten en beleidsvorming. De 3 gemeenten betalen een deel van de ambtelijke kosten gezamenlijk. En een ander deel van de kosten wordt verrekend per uitgevoerd project.

De gemeenten zijn zelfstandig. Ze beschikken iedere over hun eigen gemeenteraad en eigen college van B&W.