Waarvoor kan ik bij de BEL Combinatie terecht?

De BEL Combinatie levert alle producten en diensten voor de inwoners en bedrijven van Blaricum, Eemnes en Laren. Dat gebeurt grotendeels vanuit het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes.

Welke voordelen levert samenwerking op?

Lagere kosten
Sinds een aantal jaren moeten gemeenten steeds grotere investeringen doen op het gebied van met name ICT. Dat heeft te maken met veranderingen in de samenleving en wetgeving die daarop aangepast wordt. Dat kost veel geld. Het voordeel van de BEL-samenwerking is dat de kosten daarvan gedeeld worden. Vroeger zouden alle 3 de gemeenten die investeringen afzonderlijk moeten doen. De totale kosten worden niet lager, maar wel ‘minder meer’.

Minder kwetsbaar
Iedere gemeente levert ongeveer dezelfde dienstverlening en producten aan haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Een kleine gemeente heeft voor al die taken minder personeel dan een grotere gemeente. De BEL Combinatie is vergelijkbaar met een grotere gemeente en heeft dus meer personeel. Hierdoor is de organisatie minder kwetsbaar.

Waarom 3 zelfstandige gemeenten?

Blaricum, Eemnes en Laren vinden het belangrijk dat de mensen in hun gemeente de burgemeester, wethouders en raadsleden persoonlijk kennen. Dat je ze op straat kunt aanspreken en er een direct contact is tussen onze inwoners en hun bestuur. Hoe groter een gemeente hoe anoniemer het wordt. Ook zie je dat er tussen de 3 gemeenten veel verschillen zijn in identiteit. Hoe ziet de gemeente eruit? Wat verwachten de inwoners van hun gemeentebestuur en hoe ontwikkelt de gemeente zich? De verschillen tussen de 3 dorpen vormen ook hun kracht. Door zelfstandig te blijven als gemeente kun je die kracht behouden. Terwijl de samenwerking ervoor zorgt dat de dienstverlening verbetert en de organisatie efficiënt functioneert.

Hoe zit het met een mogelijke fusie van de 3 gemeenten?

De gemeenten hebben gekozen voor samenwerking om de lokale identiteit te behouden en waar mogelijk te versterken. Een fusie maakt het heel lastig om aan dat uitgangspunt te kunnen voldoen. Daar komt bij dat Eemnes in de provincie Utrecht ligt en Blaricum en Laren in Noord-Holland. Beide provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunden de samenwerking.

In 2017 is de provincie Noord-Holland op basis van bestuurskrachtmetingen een herindelingstraject begonnen voor de Gooise gemeenten. Waaronder ook voor de gemeenten Blaricum en Laren. Dit zal in de toekomst gevolgen hebben voor de BEL Combinatie.

Kost een samenwerking niet meer geld?

Per saldo blijkt het verschil in kosten tussen samenwerking en fusie nauwelijks iets uit te maken. Bij een fusie bespaar je weliswaar op de salariskosten. Van bijvoorbeeld de burgemeester, omdat je nog maar 1 burgemeester hebt in plaats van 3. Maar je krijgt daar tegenover ook minder geld van het Rijk. Iedere zelfstandige gemeente krijgt namelijk een vast bedrag uit het gemeentefonds. Als je gaat fuseren krijg je nog maar voor 1 gemeente een bijdrage. Als je alles optelt en aftrekt, dan scheelt het eigenlijk niets. Voor de BEL Combinatie geldt dat het aantal ambtenaren per 1000 inwoners aanzienlijk lager is dan het landelijk gemiddelde.

Hoe pakt de samenwerking in de praktijk uit?

De BEL-samenwerking is op 1 januari 2008 gestart. In de korte periode waarin de samenwerking bestaat is er veel bereikt. Deze samenwerkingsvorm is uniek in Nederland. Dat betekent dat in veel gevallen het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. En dat kost tijd. De resultaten van de BEL Combinatie mogen er echter zijn. Zonder de samenwerking hadden de afzonderlijke gemeenten een groot deel van deze resultaten niet bereikt.