Wat is de BEL Combinatie?

Een sterk lokaal georiënteerd bestuur, gericht op behoud en versterken van het dorpse karakter. Efficiënt en professioneel georganiseerd. Het voordeel van een kleine gemeente gecombineerd met het voordeel van een grote organisatie. Dat is de BEL Combinatie.

Werkorganisatie

Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) hebben op 1 januari 2008 hun gemeentelijke organisaties samengevoegd tot 1 nieuwe werkorganisatie, de BEL Combinatie. Hiermee ontstond een nieuw fenomeen in Nederland, inmiddels bekend als het BEL-model, of de BEL-samenwerking. De BEL Combinatie verzorgt de dienstverlening en de totstandkoming en uitvoering van het beleid voor de 3 gemeenten. De 3 zelfstandige gemeentebesturen waken ervoor dat dat blijft toegespitst op wat er in hun dorp nodig is. Iedere gemeente heeft een eigen kleine bestuursstaf behouden, die bestaat uit de gemeentesecretaris, griffie en bestuurssecretariaat.

Bestuur BEL Combinatie

De BEL Combinatie kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Aan het hoofd van de BEL Combinatie staat het Algemeen Bestuur. Dat wordt gevormd door alle leden van de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren). Zij hebben een kaderstellende, controlerende en toezichthoudende rol.

Het DB bestaat uit 3 leden van het Algemeen Bestuur. Per BEL-gemeente 1 lid. Samen met de Directieraad is het DB verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering. Denk aan: personeel, ict, organisatieontwikkeling, administratie, communicatie en huisvesting. Ook is het DB verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken bij de BEL Combinatie.