Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de BEL Combinatie bestaat uit 1 lid van het college van iedere deelnemer, de voorzitter inbegrepen. Het DB vergadert in beslotenheid, maar publiceert wel openbare besluitenlijsten.

Nanning Mol, Anne-Marie Kennis, Roland van Benthem

Vergaderschema DB

Samenstelling en taken DB

Besluitenlijsten DB