Organogram van de BEL Combinatie

Bij de BEL Combinatie werken zo'n 185 medewerkers en zij zijn werkzaam binnen 1 van de 8 teams. Daarnaast heeft iedere gemeente een kleine ambtelijke staf.

Samenstelling organisatie

Het bestuur van de BEL Combinatie bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De BEL Combinatie wordt aangestuurd door de directieraad. Daaronder vallen de 8 teams van de BEL Combinatie. Het onderdeel Programmamanagement bestaat uit: ICT, Organisatieontwikkeling, Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Omgevingswet.

Organogram