Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van de BEL Combinatie bestaat uit de colleges van B&W van de 3 gemeenten. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ook de onderliggende voorstellen en genomen besluiten.

Entree BEL-kantoor

Vergaderschema AB

Samenstelling en taken AB

Besluitenlijsten, agenda en vergaderstukken AB

Jaarrekeningen BEL

 

 

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de BEL Combinatie bestaat uit 1 lid van het college van iedere deelnemer, de voorzitter inbegrepen. Het DB vergadert in beslotenheid, maar publiceert wel openbare besluitenlijsten.

Ingang BEL-kantoor

Vergaderschema DB

Samenstelling en taken DB

Besluitenlijsten DB

 

 

Organisatie

De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Aan het hoofd van de organisatie staat de directieraad, met daaronder 9 teams en 5 programma's.

Afbeelding tafel BELkantoor

Directie van de BEL Combinatie

Organogram van de BEL Combinatie

Werken bij de BEL Combinatie