Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van de BEL Combinatie bestaat uit de colleges van B&W van de 3 gemeenten. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ook de onderliggende voorstellen en genomen besluiten.

Entree BEL-kantoor

Vergaderschema AB

Samenstelling en taken AB

Besluitenlijsten, agenda en vergaderstukken AB

Jaarrekeningen BEL