Vergaderschema Algemeen Bestuur 2018

Het Algemeen Bestuur (AB) van de BEL Combinatie vergadert 5 keer in 2018. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De agenda en voorstellen staan ongeveer 1 week voor de vergadering op deze website.

Vergadering bijwonen

Wilt u een AB-vergadering bijwonen? Neem dan per e-mail contact op met de directiesecretaris, dhr. drs. Marc Roza: marc.roza@belcombinatie.nl
Wij houden dan een plaatsje op de publieke tribune voor u vrij. U ontvangt vooraf de agenda en vergadervoorstellen per e-mail.

Extra AB-vergadering op dinsdag 4 september 2018