Waarvoor kan ik bij de BEL Combinatie terecht?

De BEL Combinatie levert alle producten en diensten voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Dat gebeurt grotendeels vanuit het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes.

Als inwoner van Blaricum kunt u op afspraak voor sommige zaken ook naar het gemeentehuis aan de Kerklaan 16 (dinsdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur). Voor aangifte van geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en naturalisatie moeten alle inwoners naar het loket van het BEL-kantoor. Inwoners van Eemnes kunnen alle zaken regelen op het BEL-kantoor dat in Eemnes gehuisvest is.

Welk voordeel levert samenwerking op?

Sinds een aantal jaren moeten gemeenten steeds grotere investeringen doen op het gebied van met name ICT. Dat heeft te maken met veranderingen in de samenleving en wetgeving die daarop aangepast wordt. Dat kost veel geld. Het voordeel van de BEL-samenwerking is dat de kosten daarvan gedeeld worden. Vroeger zouden alle drie de gemeenten die investeringen afzonderlijk moeten doen. De kosten worden niet lager, maar wel ‘minder meer’.

Waarom 3 zelfstandige gemeenten?

Blaricum, Eemnes en Laren vinden het belangrijk dat de mensen in hun gemeente de burgemeester, wethouders en raadsleden persoonlijk kennen. Dat je ze op straat kunt aanspreken en er een direct contact is tussen onze inwoners en hun bestuur. Hoe groter een gemeente hoe anoniemer het wordt. Ook zie je dat er tussen de drie gemeenten veel verschillen zijn in identiteit. Hoe ziet de gemeente eruit? Wat verwachten de inwoners van hun gemeentebestuur en hoe ontwikkelt de gemeente zich? De verschillen tussen de drie dorpen vormen ook hun kracht. Door zelfstandig te blijven als gemeente kun je die kracht behouden, terwijl de samenwerking ervoor zorgt dat de dienstverlening verbetert.

Hoe zit het met een mogelijke fusie van de 3 gemeenten?

De gemeenten hebben gekozen voor samenwerking om de lokale identiteit te behouden en waar mogelijk te versterken. Een fusie maakt het heel lastig om aan dat uitgangspunt te kunnen voldoen. Daar komt bij dat Eemnes in de provincie Utrecht ligt en Blaricum en Laren in Noord-Holland. Beide provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunen de samenwerking.

Kost een samenwerking niet meer geld?

Per saldo blijkt het verschil in kosten tussen samenwerking en fusie nauwelijks iets uit te maken. Bij een fusie bespaar je weliswaar op de salariskosten. Bijvoorbeeld van de burgemeester, omdat je er nog maar 1 hebt in plaats van 3. Maar je krijgt daar tegenover ook minder geld van het Rijk. Iedere zelfstandige gemeente krijgt namelijk een vast bedrag uit het gemeentefonds. Als je gaat fuseren krijg je nog maar voor één gemeente een bijdrage. Als je alles optelt en aftrekt, dan scheelt het eigenlijk niets.
Natuurlijk is het wel zo dat samenwerkingstrajecten geld kosten. Dat is echter ook het geval bij fusies. De kosten voor deze samenwerking zijn echter niet hoger of lager dan de kosten voor een fusie.

Hoe pakt de samenwerking in de praktijk uit?

De BEL-samenwerking is op 1 januari 2008 gestart. In de korte periode waarin de samenwerking bestaat is er veel bereikt. Deze samenwerkingsvorm is uniek in Nederland. Dat betekent dat in veel gevallen het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. En dat kost tijd. De resultaten van de BEL Combinatie mogen er echter zijn. Zonder de samenwerking hadden de afzonderlijke gemeenten een groot deel van deze resultaten niet bereikt.